Yayın İlkeleri


Kalemsah.com, bağımsız bir bilgi,fikir paylaşım platformudur. Site içeriği, site yazarlarının edebi, fikri, felsefi, siyasi vb. insana ve hayata dair hemen her konuda sunduğu eserlerden meydana gelmektedir. Her fikre ve görüşe saygı duyan bir yayıncılık anlayışına sahip kalemsah.com, yazar ile okur arasında köprü vazifesi göstermektedir.

Yayın İlkeleri

1) Sitede yayınlanmak üzere gönderilen yazı ve yorumların, Türkçe yazım kurallarına uygun olmasına dikkat edilmelidir.

2) Gönderilecek yazıların, daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Başka bir yerde yayınlanmış bir eser sitemizde yayınlamak maksadıyla gönderilecekse daha önce nerelerde yayınlandığı ayrıca belirtilmelidir.

3) Yazılar gönderene ait olmalıdır. Alıntı yapılan eserlerin referans belirtilmesi zorunludur. Referans belirtmeden alıntı yapılması halinde bu sorumluluk yazara aittir. 

4) Gönderilen yazılar; amaç, konu, yazım ve yayın kurallarına uygun olup olmadığı ve nitelikleri açısından değerlendirilir ve uygun görülen yazılar, uygun zamanda yayınlanır.

5) Yayınlanacak yazı ve yorumlarda bazı kişi, kurum, kuruluş ve fikirlerin reklam, propaganda amaçlı bir eğilimle öne çıkarılmamasına dikkat edilmelidir. Aynı şekilde herhangi bir kişi, kurum, kuruluş ve fikri hedef alan aşağılayıcı, küçük düşürücü, eleştiri sınırlarını aşan, suç unsuru barındıran, hakaret içeren yazı ve yorumlara sitemizde yer verilmeyecektir. Türk Ceza Kanunu, elektronik yayınları da kapsamaktadır. Kalemsah.com'da yayınlanan tüm eserlerin olabilecek yasal sorumluluğu yazarına aittir.