Hakkında

** Kalemsah.com amatör ruh, profesyonel içerik amacıyla paylaşım fikrinin ortaya çıkması ile kurulmuş, yazarların kişisel paylaşımlarını sunan herkese açık ortak paylaşım platformudur. Bu sitede yer alan yazılar aksi bildirilmedikçe yazarın kendi bilgi ve birikimi ile oluşturulmuş olmakla birlikte, yazı içeriği tamamen yazarın sorumluluğundadır. Kalemsah.com içeriklerin sağlanması ve yayınlanması noktasında tarafsızdır.


** Kaynak belirtilmek suretiyle alıntı yapmak serbesttir. Yapılan her alıntı için kaynak belirtilmesi ve orijinal yazıya link verilmesi mecburidir. Alıntı yapılan metin üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. 


** Site, Internet Explorer, Firefox ve Opera gezginleriyle ve 1280X1024 ve üzerindeki ekran çözünürlüğüyle sorunsuz olarak görüntülenebilmektedir. 


** Sitede yazılarının yayınlanmasını isteyen yazarlar iletişim bölümüne konu ile ilgili taleplerini içeren mesajlarını iletebilirler. 

Bu Site (kalemsah.com) ve içerdiği malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiçbir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayınlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. Ancak, telif hakları ve diğer mülkiyet belirten duyuruları olduğu gibi bırakmanız koşuluyla, kendi kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçlarınız için bu siteden kendinize malzeme indirebilirsiniz.


Bu Site, üçüncü sahıslar tarafından idare edilen İnternet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Ne Bu site ve onun ana ya da tali ortaklari ne de bunlarla ilişkili firmalar, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. Bu site ve üçüncü şahıs sitelerindeki malzemeler ‘olduğu gibi’ sağlanmaktadır ve açık ya da dolaylı hiç bir garanti verilmemektedir. Uygulanabilir yasaların izin verdiği son noktaya kadar, Bu Site, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk kapsamına giren dolaylı garantiler de dahil olmak üzere, ama bunlarla kısıtlı kalmayacak şekilde, açık ya da dolaylı her türlü garantiyi reddeder.


Bu Site, malzemelerin içerisinde bulunan işlevlerin kesintisiz ya da hatadan arınmış olacağının, sorunlu yanlarının giderileceğinin ya da forum alanları ve bunları erişilebilir kılan hizmet birimi de dahil olmak üzere, bu sitenin virüslerden veya başka zararlı unsurlardan arınmış olduğu garantisini vermez.


Bu Site, bu sitedeki ya da üçüncü şahıs sitelerindeki malzemelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları konusunda, doğruluk, kesinlik, zamanında olmaklık, güvenilirlik ya da başka açılardan hiç bir garanti vermez. Kullanıcılar bu hizmeti kullanmakla, gerekli bakım, tamirat ya da düzeltme masraflarının tümünü üstlenmeyi baştan kabul etmiş sayılırlar.


İhmal de dahil olmak üzere, ancak bununla da sınırlanmamak üzere, hiçbir koşulda, Bu Site, ana ya da tali kurumları ya da ilişkili diğer kurumlar; Bu Sitenin malzemelerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı, rastlantısal, özel ya da sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir.


Bu Site’yi kullanmakla, herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı Bu Site’nin sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Eğer Bu Site malzemelerinden ya da Bu Site’nin herhangi bir şartından veya koşulundan hoşnut değilseniz, tek çözüm yolunuz, Bu Site’yi kullanmamaktır.


Bu Site üzerinden, elektronik yolla mesaj postalarken, dosya gönderirken, veri girerken ya da başka herhangi bir iletişim biçimini kullanırken, Bu Site’ye, telif hakkı ödeme zorunluluğu olmayan, kalıcı, münhasır olmayan, kısıtlaması olmayan, dünya çapında geçerli olan bir lisans veriyorsunuz. Bu lisans kapsamında Bu Site şu aşağıdakileri yapma hakkına sahip olur:


Her tür iletişimi kullanmak, kopyalamak, başkasına lisanslamak, uyarlamak, iletmek, kamuya açmak ya da sunmak.


Yukarıda tarif edilen iletişim haklarını serbestçe ve hiçbir kısıt olmaksızın kullanmak üzere üçüncü şahıslara lisanslamak.


Bu yukarıda tarif edilen haklar, geçerli bütün yasama alanlarındaki telif hakkı, ticari marka, servis markası ya da patent kanunu hakları da dahil olmak üzere, ama bu haklarla kısıtlı olmayacak şekilde, bütün mülkiyet haklarını kullanma hakkını kapsar.


Bu anlaşma, Bu Site tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir.


Bu anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde sözkonusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.